O stypendium

Stypendium Naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita jest inicjatywą finansowo wspierającą najzdolniejszych mieszkańców Gdańska w podjęciu prestiżowych studiów zagranicznych. Celem stypendium jest nie tylko przyczynienie się do rozwoju zaplecza intelektualnego Polski, ale również promowanie Gdańska i kraju w destynacjach stypendystów. Program stypendialny, zapoczątkowany przez śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, działa od 2005 roku. Co roku stypendium jest przyznawane około 5 nowym osobom, które wykazały się najokazalszymi wynikami w między innymi: nauce, sporcie, konkursach, bądź aktywności społecznej. W procesie rekrutacji brane są również pod uwagę kierunek oraz rodzaj uczelni. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać zarówno najwybitniejsi absolwenci programu Matury międzynarodowej (IB Diploma Programme), jak i ci szczycący się wspaniałymi wynikami z matury krajowej. Stypendium przyznawane jest w wysokości 2-3 tys. miesięcznie. Poprzez pokrycie większości kosztów studiów, umożliwia ono Gdańszczanom i Gdańszczankom kontynuowanie nauki na prestiżowych uczelniach na całym świecie. Z inicjatywy stypendystów powstaje wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest program Mentorship, dzięki któremu przyszli aplikanci mogą uzyskać od stypendystów informacje na temat interesujących ich studiów zagranicznych. Mentorzy doradzają podopiecznym w zakresie wyboru kierunku studiów bądź uczelni oraz pomagają w dostaniu się na wybrane studia poprzez monitorowanie procesu aplikacyjnego.