Historia

Program pomocy stypendialnej powstał rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie kraju do tej wspólnoty umożliwiło najlepszym polskim abiturientom dostęp do niższych czesnych na uczelniach zagranicznych. Spowodowało to wzmożone zainteresowanie kontynuacją nauki na renomowanych uczelniach za granicą. Stypendium Naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita zostało utworzone, aby umożliwić polskim abiturientom w kontekście finansowym studiowanie poza granicami kraju. Od 2005 roku stypendium otrzymało 365 studentów zagranicznych uczelni wyższych.