Jak otrzymać

Aby dostać stypendium Fahrenheita, należy być osobą o różnorakich zdolnościach i zainteresowaniach, a także legitymować się wysokimi wynikami na maturze międzynarodowej lub krajowej. Wymagane jest również zaangażowanie w inicjatywy społeczne jak na przykład działalność w ramach wolontariatu. Ponadto, istotnym elementem jest również udokumentowanie, że kierunek studiów oraz uczelnia, na której mają one być podjęte są na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące kryteriów, które należy spełniać w celu otrzymania stypendium, a także procedury aplikacji i koniecznych dokumentów, można znaleść pod poniższym linkiem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/stypendia-naukowe-prezydenta-miasta-gdanska-im-g-d-fahrenheita,a,44403